Regulament

Descriere


Organizatorul Concursului “Castiga un pachet anticelulitic la BODY SECRETS” este S.C. MARMITO STYLE S.R.L cu sediul social in Bdul Corneliu Coposu nr.3, bl 101, sc 3, et 3, ap. 47, sector 3, Bucuresti.

Durata de desfasurare a concursului: 24.09.2013 – 04.10.2013.

Mecanismul Campaniei

Participantii la concurs trebuie sa dea LIKE paginii de Facebook Body Secrets https://www.facebook.com/pages/Body-Secrets-Salon-Remodelare-Corporala/125404847538376 si like si share postarii care anunta concursul.

Conditiile de participare la Promotie

In campanie pot participa persoanele fizice cu domiciliul, chiar si temporar, in Bucuresti, cu varsta de peste 18 ani.

Premiile Promotiei

In cadrul prezentei campanii se va oferi prin tragere la sorti un premiu ce consta intr-un Pachet Anticelulitic in valoare de 500 lei ce contine:

-   2 sed. dermocell 20’

-   2 sed. electrostimulare 45’

-   1 impachetare la capsula cu I.R. 40’

-    1 sed. radiofrecventa 30’

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publica lista cu numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui Concurs.

Tragerea la sorti va avea loc in data de 04 octombrie 2013, cu ajutorul site-ului www.random.org.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii sau contravaloarea in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament sau in cazul in care nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a acorda premiul unei rezerve din randul participantilor la promotie sau de a nu mai atribui premiul respectiv.

Acordarea premiilor

Pentru validarea castigatorilor premiilor Campaniei, acestia vor fi contactati de Organizator la datele de contact transmise de catre participanti la adresa office@body-secrets.ro (telefon, email), pentru a confirma acceptarea premiului si pentru a stabili detaliile logistice legate de intrarea in posesie a premiului.

Dupa inmanarea premiului, orice obligatie a Organizatorului fata de castigatori inceteaza.

Conditii de validare a castigatorilor

Pentru ca un castigator sa fie desemnat valid trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

-  Sa fie fan al paginii Body Secrets

-  Sa dea like si share postarii care anunta concursul

-  Sa nu fie angajat al companiei organizatoare sau ruda de gr I.

Clauze Diverse

Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii cadourilor si ai premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a organizatorului si pentru activitati ulterioare de marketing direct.

La cererea expresa a castigatorilor/reprezentantilor legali, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii cadourilor si premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Bdul Corneliu Coposu nr.3, bl 101, sc 3, et 3, ap. 47, sector 3, Bucuresti o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.